Nátěry asfaltových vozovek

Nátěr vozovky je povrchová úprava tvořená z vrstvy pojiva nanesené pomocí rozstřikovače a vrstvy kameniva naneseného na pojivo pomocí podrťovače. Před nátěrem musí být povrch vozovky vyčištěn a bez výtluků. Nástřik pojiva a ihned následující nanesení kameniva do čerstvého nástřiku provádí v jedné fázi nátěrová souprava. Kamenivo se do pojiva zatlačí válcováním. Nezatlačené přebytečné kamenivo se zametá a odsává.

Tato technologie se používá pro obnovu povrchu vozovky, zpravidla po 5-6ti letém provozu. Emulze zalije malé trhlinky v povrchu, aby se nestaly zdrojem rozsáhlého poškození - výtluku. Spolu s kamenivem obnoví povrch vozovky.

Nátěry asfaltových vozovek
Nátěry asfaltových vozovek
Nátěry asfaltových vozovek
Nátěry asfaltových vozovek
Nátěry asfaltových vozovek
Nátěry asfaltových vozovek
webový dispečink