ÚSKK, a.s. - jsme tu pro Vás

« »

Vysprávky vozovek tryskovou metodou

více informací

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

více informací

Den otevřených dveří na Krajském úřadu Karlovarského kraje

Den otevřených dveří Krajského úřadu Karlovarského kraje 17.5. 2017. Dopolední program pro studenty, odpoledne pro širokou veřejnost.

více informací

Výměna zimních pneumatik

Výměna zimních pneumatik v našem autoservisu. Čištění klimatizací.

více informací

Kropící vozy.

Pravidelné kropení a čištění komunikací, úklid po stavební činnosti nebo po haváriích.

více informací

Opravy místních komunikací

Opravy povrchů místních komunikací - chodníků,cest a ploch.

více informací

Položení asfaltového betonu

Pokládka asfaltového betonu ACO 11 S obrus 50/70 a zhutnění povrchu válcem.

více informací
Tlamový propustek

Propustky

Rekonstrukce silničního propustku - tlamový propustek

více informací

Oprava povrchu s použitím geotextilie

V místech s hlubokými trhlinami aplikujeme geotextilie. Usporná technologie.

Úpravy okolí silnic

Likvidace nebezpečných stromů, větví a náletových dřevin. Zpracování suroviny na dřevní štěpku.

Doprava materiálu do 3,5 t

Na základě požadavku trhu nabízíme dopravu materiálů a služby s tím spojené. Sklápěcí souprava do 3,5 tuny. Doprava materiálu - písek, suť, štěrk, stavební materiál atd.

více informací

Aktuální projekt: Pokládka asfaltového betonu

Kdo jsme

Naše společnost začala provozovat svou činnost ke dni 1. ledna 2006, kdy vznikla na základě transformačního procesu z Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, p.o. a tudíž při své činnosti využívá mnohaleté zkušenosti a znalosti. více o nás »

webový dispečink