Zhotovení a obnovy vodorovného dopravního značení

Pro zhotovení a obnovu VDZ platí technické podmínky TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích", které doplňují ČSN 7366056, ČSN 018020, ČSN EN 1436 a další předpisy.

Technologie nástřiku dobře viditelné barvy na povrch vozovky. Na silnicích I. a II. třídy je povinná reflexní úprava, na ostatních silnicích se doporučuje.

Vyznačení čar souvislých, přerušovaných, dvojitých, přechodů pro chodce, šipek parkovišť a ostatních označení.

Zpravidla bílá rychleschnoucí barva, vybrané značky jsou v barvě žluté nebo oranžové. Příměs balotiny zlepšuje odraz světelných paprsků.

Práci provádí specializovaná skupina, hlavní stroj je aplikátor barvy KONTUR.

webový dispečink