Vysprávka teplou asfaltovou směsí do upravených výtluků

Účelem technologie oprav výtluků s použitím živičných směsí obalovaných za horka je včasné a kvalitní provedení oprav poruch vzniklých na živičných vozovkách silnic a místních komunikací všech tříd. Technologie se používá k opravě porušených úseků komunikace pokud nevyžadují celkovou rekonstrukci, popř. zesílení konstrukce.

Pro opravu výtluků platí zásada, že oprava má být provedena s použitím stejného materiálu, jako při budování původní živičné vozovky. Pro opravu výtluků v krytu vozovek se zpravidla použije směs AB.

Vysprávka teplou asfaltovou směsí do upravených výtluků
Vysprávka teplou asfaltovou směsí do upravených výtluků
Vysprávka teplou asfaltovou směsí do upravených výtluků
Vysprávka teplou asfaltovou směsí do upravených výtluků
Vysprávka teplou asfaltovou směsí do upravených výtluků
Vysprávka teplou asfaltovou směsí do upravených výtluků
webový dispečink