Seřezaní krajnic s odvozem zeminy

Technologie s taženou frézou BF 800 za nákladním automobilem T 815. Fréza zároveň materiál těží a zároveň nakládá na tažný automobil.

Po naplnění korby T 815:

  • odvoz materiálu na určené místo
  • frézu BF 800 si přitáhne další T 815

Seříznutí krajnice umožňuje dobrý odtok vody z povrchu vozovky a tím se:

  • zvyšuje bezpečnost jízdy za deště
  • snižuje erozivní působení vody na povrch (cyklus zamrzání / rozmrzání)
Sežezaní krajnic s odvozem zeminy
webový dispečink