Sanace spár a trhlin

Princip opravy spočívá ve vyfrézování prasklin, neopravidelných trhlin a spár. Tím se narušení upraví do tvaru drážky pro aplikaci zálivky. Následuje zálivka modifikovanou hmotou.

  • oprava touto technologií zabraňuje pronikání vody do vozovky v místě poškození a tím se předejde rozsáhlejším opravám
  • zálivková hmota absorbuje svou pružností tepelnou roztažnost tj. pohyb dvou sousedních povrchů a tím zabraňuje vniku vody do vozovky
Sanace spár a trhlin
Sanace spár a trhlin
Sanace spár a trhlin
Sanace spár a trhlin
Sanace spár a trhlin
Sanace spár a trhlin
webový dispečink