Práce zimní údržby

  • Odklizení sněhu radlicí, šípovým pluhem, frézováním
  • Chemický posyp chloridem sodným, chloridem vápenatým, se zkrápěním solankou
  • Posyp inertními materiály

Tyto práce jsou hlavní nápní v zimním období, které je stanoveno od 1. listopadu do 31. března. Cílem je udržování bezpečné sjízdnosti silnic podle zákona č.13/1997 Sb.
V tomto období je dispečink nepřetržitě v provozu každý den.  (7 /24)

Kontaktní telefonní čísla:   + 420 353 504 299
                                                   + 420 702 019 919
                                                   + 420 702 019 909 

 

Práce zimní údržby
Práce zimní údržby
Práce zimní údržby
Obrázek není k dispozici.
Letecký snímek upraveného úseku silnice Jáchymov-Boží Dar
Sněhová fréza
Sněhová fréza
Odklízení sněhu z parkovišť a z odstavných ploch.
Odklízení sněhu z parkovišť a z odstavných ploch.
webový dispečink